Welke woningen komen we tegen in Heveadorp?

In Heveadorp hebben de woningen een bouwjaar van 1901 tot 2021. De woningen zijn steeds volgens de toen geldende normen gebouwd en geïsoleerd (of niet geïsoleerd). In het algemeen hebben de oorspronkelijke woningen ter indicatie volgende kenmerken wanneer we de isolatie van de woning in ogenschouw nemen. Hier wordt uitgegaan van de oorspronkelijke bouw, bij een redelijk aantal woningen zijn er na-isolatie acties uitgevoerd en is de situatie in de woning verbeterd. Het getal geeft de verhouding aan van de isolatie ten opzichte van de huidige norm in 2021. (NB: De bedoeling is om de energielabels van de woningen in kaart te brengen).

NB: Een factor 25* geeft aan dat de bestaande isolatie plm 25* meer warmte doorlaat dan isolatie in woningen die met de huidige norm zijn geïsoleerd. Wat dit betekent voor de totale woning is onder meer afhankelijk van de oppervlakte, de indeling van de woning en welke vertrekken worden verwarmd.  

 • Van 1900 tot 1920 (61 woningen): geen spouwmuren [25*], geen vloerisolatie [7*], enkel glas [5*], geen dakisolatie [50*].
 • Van 1932 tot 1953 (52 woningen): spouwmuren zonder isolatie [11*]; geen/weinig vloerisolatie [7*]; gewoon dubbel glas [3*]; beperkte dakisolatie [10*].
 • Van 1985  tot 1990 (177 woningen): spouwmuren 6 tot 10 cm glaswol [2*], vloer 5 tot 7 cm EPS 1) [1,3*], dubbel glas basis [2*], dak 7  - 8 cm EPS [2*]. 
 • Van 1990  tot 2021 (33 woningen): spouwmuren 8 tot 10 cm glaswol [2*], vloer 7 tot 10 cm EPS *) [1,3*], dubbel glas HR+(+) [2*], dak 7  - 8 cm EPS [2*].

NB: Tijdens de niet genoemde bouwjaren zijn er geen woningen gebouwd (of zijn deze later afgebroken).

*) EPS = expanded polystyreen schuim (piepschuim)

Hoe is de woning nu geïsoleerd?

De warmte isolatie van uw woning is bedoeld om de begane-grondvloer, de gevel en het dak zodanig te isoleren, dat warmte niet naar buiten kan weglekken. In de praktijk betekent dit doorgaans dat de begane-grondvloer aan de onderzijde met isolatiemateriaal wordt bekleed, de spouw met isolatiemateriaal wordt gevuld en tussen de dakbedekking en het dakbeschot ook isolatiemateriaal wordt aangebracht. Het glas in ramen en deuren moet van voldoende kwaliteit zijn om de warmtedoorgang redelijk te beperken. Dit wordt in de regel alleen bereikt door toepassing van thermisch goed isolerend dubbelglas.

Om de woning energiezuiniger te maken en ook comfortabeler, is het verstandig om eerst naar de huidige isolatie van de woning te kijken. Hoe is deze nu en op welke wijze zou deze verbeterd kunnen worden? Het vaststellen van de huidige isolatie kan op verschillende manieren:

 • op basis van het bouwjaar van de woning (bouwvoorschriften bouwjaar).
 • door een visuele inspectie (vaststellen aanwezige isolatie, dikte en materiaal).
 • met een warmtescan met IR-camera (opsporen warmtelekken en 'koudebruggen').

Vaststellen verbeteringen isolatie woning.

Door de isolatie van de woning te vergelijken met de nu geldende bouwvoorschriften geeft dit inzicht in de mate waarop de woning nu is geïsoleerd. Om de woning 'toekomst bestendig’ te maken, is het verstandig om duidelijkheid te krijgen van het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie en na te gaan welke mogelijkheden er zijn om zo dicht mogelijk bij de gewenste situatie te komen. 

In het bouwbesluit staan voor alle gevels, vloeren, daken en ramen de eisen voor nieuwbouw en renovatie de isolatiewaarden vermeld. De isolatiewaarden van gevels, vloeren en daken wordt aangegeven met een warmteweerstand of thermische weerstandswaarde. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de betreffende constructie isoleert. Dit betekent dat de woning geïsoleerd zou moeten worden met de volgende isolatie:

 • Vloeren: ~ 12 cm EPS of EPS-chips, aanbevolen bij vloerverwarming ~16 cm EPS*) .
 • Gevels: ~ 15 cm EPS plaat of korrels, of 15 cm glaswol**).
 • Daken: ~ 20 cm EPS plaat of 15 cm PIR***), of 20 cm glaswol.

Isolatiematerialen.

 • *) EPS = Expanded Polystyreen Schuim= piepschuim.
 • **) Glaswol = in veel situaties toegepast in de spouw of aan de binnenzijde van het dak.
 • ***) PIR = PolyIsocyanuRaat (heeft een hogere isolatiewaarde dan EPS).

Er zijn veel verschillende soorten isolatiematerialen op de markt, hard platen en zachte materialen in de vorm van dekens, korrels of chips, inblaasschuim, stro, wol, riet etc. Elk materiaal heeft zijn eigen specifieke eigenschappen op gebied van toepassing, isolatiewaarde, kosten en milieubelasting. Zie de pagina isolatiematerialen voor een toelichting. 

Isolatie ramen 

Bij de isolatie van de ramen wordt (modern) HR++ glas aanbevolen met een Argon gas vulling en met een coating aan de binnenzijde. HR++ ramen isoleren ~5* beter dan enkel glas (HR++ ramen van bijvoorbeeld 10 jaar geleden veel minder).

Nog beter isoleren ramen met Triple glas, deze ramen hebben 3 lagen glas met 2* een spouw. Triple glas isoleert ~11* beter dan enkel glas. Een nadeel van Triple glas is de grijze kleur en de vermindering van de zonnestraling wat vooral buiten de zomerperiode een nadeel kan zijn voor de ramen op de zuidzijde.