• overleg met de wijkinitiatieven binnen de gemeente Renkum
  • overleg met energieloket midden Gelderland (ELMG)
  • overleg met de gemeente Renkum
  • overleg met de project initiatieven, zoals "Wijk van de Toekomst"