De "Nulmeting"

Een zogenoemde “nulmeting” geeft een overzicht van de relevante gegevens over de woningen, de bewoners, het energieverbruik, de aanwezige energie-opwekkers van Heveadorp. 

Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de huidige situatie van Heveadorp en kan beter vastgesteld worden welke stappen genomen moeten worden om de verduurzaming in Heveadorp (verder) te realiseren.

NB: Deze "nulmeting" is in ontwikkeling en wordt regelmatig aangevuld en aangepast.

 


De volgende gegevens zijn verzameld (2021):

  • Totaal wonen er 720 personen in Heveadorp, deze wonen in totaal 323 woningen.
  • Daarvan zijn er 80 huur- en 243 koopwoningen, inclusief 3 woonboten die aan de kade in de Rijn een ligplaats hebben.
  • Verder zijn er twee 'gebouwen', één met een "bijeenkomst" functie en één met een logies functie.
  • De eerste woningen zijn in 1901 gebouwd, de laatste is gebouwd in 2021.
  • Er zijn 113 woningen in Heveadorp met een bouwjaar vóór 1954, 210 woningen zijn gebouwd vanaf 1985 tot 2021.
  • Er zijn 50 huurwoningen gebouwd vóór 1954, daarvan zijn er 45 woningen gebouwd in 1917, verder zijn er 30 huurwoningen gebouwd in 1985.
  • Het gas- en elektriciteitsverbruik van de woningen was in 2019 gemiddeld per woning 1530 m3 gas en 2.750 kWh/jaar.
  • Het gemiddeld gasverbruik is 1.116 m3 gas tot 2.198 m3/jr gas per woning (per postcode in 2019).
  • Het gemiddeld elektriciteitsverbruik is 2.122 kWh/jr tot 5.166 kWh/jr per woning (per postcode in 2019).
  • Er zijn totaal 115 woningen voorzien van zonnepanelen, dit betreft 47,3% van de koopwoningen (~36% van het totaal).