Houdt ontwikkelingen in de gaten op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

Is actief in diverse kennisnetwerken (bijvoorbeeld het Gelders Energie Akkoord (GEA)) en blijft zo op de hoogte van nieuwe kansen en mogelijkheden voor (delen van) Heveadorp.

Richt zich op de “trias energetica”: energiebesparing, duurzame opwek en zuinig gebruik van energie. Opslag kan hierbij ook een belangrijke rol spelen.

Heeft aandacht voor technische, bouwkundige, sociale, organisatorische, communicatieve, financiële, esthetische, milieu en andere aspecten van verduurzaming.

Heeft een realistische, nieuwsgierige en pragmatische houding ten opzichte van beschikbare technieken en verwachte toekomstige ontwikkelingen.

Houdt rekening met de karakteristieken van woningen in Heveadorp en de overeenkomsten en verschillen daartussen, en werkt dus op de juiste schaal: soms individueel, soms gericht op clusters van (gelijksoortige) woningen, en soms gericht op het hele dorp.

Neemt de kennis mee die al in het dorp aanwezig is.

 


Initieert activiteiten gericht op informeren, inspireren, activeren, ontzorgen en ondersteunen van duurzame ambities van Heveanen.

Omarmt duurzame initiatieven van Heveanen en ondersteunt die waar mogelijk.

Faciliteert de introductie en uitwisseling van ideeën, ervaringen en nieuwe kansen tussen Heveanen onderling en anderen.

Neemt zelf het initiatief vanuit de behoeften van het dorp (in plaats van volgen van overheidsbeleid).

 


Maakt vragen, wensen en zorgen over verduurzaming bespreekbaar en draagt bij aan een constructieve dialoog tussen Heveanen

Heeft oog voor het terugdringen van “energie-armoede” en zet zich in voor “energie-rechtvaardigheid”.

Zet zich in voor het behoud van het bijzondere karakter van ons dorp: de rust, stilte, groene omgeving en monumentale waarde.

Gaat het gesprek aan met andere spelers (zoals de gemeente, Vivare, Liander) over de energietransitie en zorgt er zo voor dat zij rekening houden met de wensen en aandachtspunten van Heveanen.

 


Werkt democratisch en transparant.

Heeft respect voor de zeggenschap van elke bewoner over hun woning.

Is er voor alle Heveanen: woningeigenaren en huurders; voorlopers en laatbloeiers; enthousiastelingen en critici.

Staat open voor initiatieven en suggesties.

Streeft naar samenwerking waar nodig en mogelijk met lokale partijen.