Overleg leden Vereniging Heveadorp Duurzaam

  • Uitwisselen van ervaringen
  • Overleg en vaststellen activiteiten
  • Terugkoppeling activiteiten
  • Besluitvorming over onderzoek e.d.