Aan de volgende onderdelen wordt nog gewerkt:

1. Overheid en Klimaatbeleid.

2. Landelijke organisaties voor voorlichting en advies.

3. Gelders Energie Akkoord.

4. ........