Heveadorp Duurzaam


 


Website live! 11 maart 2022

Met deze website starten we op 11 maart 2022, aan de vooravond van de Pop-up markt op het Heveaveld waarin de Vereniging Heveadorp Duurzaam voorgesteld wordt en waarop de bewoners van Heveadorp elkaar ontmoeten om wensen en ideeën over de energietransitie uit te wisselen. De Vereniging is er voor huurders en eigenaar/bewoners; enige voorwaarde om lid te worden is dat je in Heveadorp woont. 
De website van de Vereniging Heveadorp Duurzaam is nog niet compleet. Het verzamelen, sorteren en bewerken van alle informatie blijkt een hele klus. Er is zoveel informatie en hoe presenteer je dat in leesbare teksten en op de juiste plek. En een gratis site heeft zijn beperkingen. We zijn er nog wel even mee bezig. Aangezien we veel ontwikkelingen verwachten op het gebied van duurzaamheid, energie en de energietransitie, blijven we er voorlopig wel mee bezig.
Geef vooral door wat je graag op deze website wil kunnen vinden. 


 


De Vereniging

Binnen Heveadorp is een groep bewoners al sinds 2016 actief bij de verduurzaming en energiebesparing van de woningen. Dit heeft bijgedragen aan onder meer de aanleg van zonnepanelen op 115 koopwoningen (stand eind 2021), betere isolatiemaatregelen en in het algemeen aan de bewustwording over het gebruik van (fossiele) energiebronnen. De afgelopen jaren is er aan veel bewoners advies en ondersteuning gegeven, vanuit de "Reductie Regeling Energiesubsidie" (RRE), en er zijn nieuwsbrieven, bijeenkomsten en workshops, geweest. Deze activiteiten zijn door de bewoners vaak positief ontvangen en ook passen ze bij het plan van aanpak "Transitievisie Warmte", dat november 2021 door de gemeente Renkum is opgesteld.

Tegelijkertijd werd er gewerkt aan het project “Wijk van de Toekomst” waarbij de mogelijkheden werden onderzocht om bij de woningen van Heveadorp de komende decennia het gebruik van aardgas te verminderen of af te bouwen.

Dit laatste veroorzaakte stevige discussies binnen Heveadorp, met name over de aanpak en de wijze waarop dit project werd uitgevoerd. Verschillende bewoners wilden daarom opnieuw nadenken over de manier waarop we de activiteiten op het gebied van energie en duurzaamheid binnen Heveadorp zouden kunnen vormgeven.

 


De aanleiding

Om te zorgen dat alle meningen in het dorp gehoord worden, is besloten om een ‘herstart’ te maken. Voor- en tegenstanders van de wijze waarop de 'energietransitie’ uitgevoerd wordt, hebben elkaar gevonden in de wens om Heveadorp duurzaam te maken en hebben daarvoor begin 2022 een vereniging opgericht: “Heveadorp Duurzaam”. Het doel van deze vereniging is de "verduurzaming" van Heveadorp, maar wel onder de voorwaarde dat alle bewoners via deze vereniging inspraak (kunnen) hebben over de wijze waarop de energiemaatregelen in het dorp worden uitgevoerd. 


 


NB: De stichting HeveaInitiatief staat geheel los van de 'energie' activiteiten binnen Heveadorp en van Heveadorp Duurzaam en gaat zich volledig richten op projecten buiten Heveadorp, zoals de ontwikkeling van de waterturbines bij het "Stuwcomplex Driel", het "Zonnedak GroeneWaarden" en dergelijke. Zie website: www.heveainitiatief.nl