Informatie bronnen

Over duurzaamheid, milieu, energie en het klimaat is veel informatie te vinden.
De informatie die er toe doet voor Heveadorp, proberen we hier in duidelijke hoofdstukken en links te verzamelen.

Leden van de vereniging Heveadorp duurzaam kunnen informatie die er voor Heveadorp toe doet inbrengen.
Dit kan via het contactformulier. Graag aangeven in welk hoofdstuk de informatie thuishoort. Anoniem ingebrachte informatie wordt niet geplaatst. Je kan wel aangeven of je je naam erbij wil laten staan of liever niet. 

 


De gemeenten hebben een belangrijke taak bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Wat mag je van Heveadorp duurzaam verwachten?
Ze volgt zo goed mogelijk wat er in de gemeente Renkum gebeurt: de ideeën, de gesprekken met burgers, het beleid, de plannen, de raadsontmoetingen, raadsvergaderingen en -besluiten. Inspraak zoeken, overleg en samenwerken.
Als lid van de vereninging Heveadorp Duurzaam praat je ook mee. Overigens: als eigenaar /bewoner houd je altijd zelf het laatste woord over jouw woning. Voor huurders ligt dat iets anders (zie Huurders en Vivare).
Het meest belangrijke stuk op dit moment (januari 2022) is de TransistieVisie Warmte (TVW). En het belangrijkste stuk zal het nog wel een tijdje blijven.

 


Renkum is opgedeeld in 26 wijken. Een daarvan is Heveadorp. Naast Heveadorp zijn nog 4 andere wijken in de gemeente Renkum al enkele jaren actief om hun wijk duurzamer te maken. De bedoeling is dat er steeds meer wijkinitiatieven bijkomen.
We wisselen ervaringen uit en leren van elkaars aanpak.

De andere initiatieven zijn:

  • De Groene Wever (Oosterbeek)
  • Fluitersmaat (Renkum)
  • Duurzame SteK (Oosterbeek)
  • De Clusterwoningen (Doorwerth)

Meer informatie volgt binnenkort.

 

 


In 2019 is het initiatief genomen te onderzoeken hoe in Heveadorp aan een duurzame toekomst gewerkt kon worden. De Klimaatdoelstellingen en de politiek waren heel duidelijk: er moet iets gebeuren! Nog veel was onzeker, maar we wisten wel dat we liever zelf beslissen hoe we dat aan zullen pakken. Door Hevea Initiatief is al veel informatie verzameld en uitgezocht. We hebben van dit project veel geleerd. Wat waardevol is nemen we mee om opnieuw te bekijken.
Deze informatie zetten we binnenkort ook op deze website.
 


In Heveadorp is Vivare de woningbouwvereniging waar huurders mee te maken hebben. Heveadorp kent 2 typen huurhuizen: de rietenkap woningen en de huizen die bij de 'doorstart' van Heveadorp in de jaren 80 gebouwd zijn. Hoe gaan we dat doen? Dat wordt een spannende uitdaging. 
Ook woningbouwverenigingen hebben doelstellingen en taken als het om het Klimaatbeleid gaat. 
Alle informatie die voor de huurders van Heveadorp belangrijk is, willen we graag hier verzamelen.
 


Aan de volgende onderdelen wordt nog gewerkt:

1. Overheid en Klimaatbeleid.

2. Landelijke organisaties voor voorlichting en advies.

3. Gelders Energie Akkoord.

4. ........