In 2019 is het initiatief genomen te onderzoeken hoe in Heveadorp aan een duurzame toekomst gewerkt kon worden. De Klimaatdoelstellingen en de politiek waren heel duidelijk: er moet iets gebeuren! Nog veel was onzeker, maar we wisten wel dat we liever zelf beslissen hoe we dat aan zullen pakken. Door Hevea Initiatief is al veel informatie verzameld en uitgezocht. We hebben van dit project veel geleerd. Wat waardevol is nemen we mee om opnieuw te bekijken.