De Vereniging Heveadorp Duurzaam wordt opgericht door en voor de inwoners van Heveadorp. Primair richt de vereniging zich op de leefbaarheid en de verduurzaming van Heveadorp. Belangrijk is dat alle bewoners zich kunnen vinden in de verschillende oplossingen. Dit kan gaan over de energiekosten, zoals de isolatie van woningen, of over het onderzoek naar mogelijkheden van duurzame energie.

Daarbij willen we als vereniging ons inzetten voor alle bewoners van Heveadorp. Dit betreft zowel de bewoners van koopwoningen, maar ook uitdrukkelijk voor de bewoners van huurwoningen in Heveadorp. Met name behoeft deze laatste doelgroep extra aandacht, omdat de mogelijkheden en oplossingen afhangen van meerdere externe partijen.

 


De vereniging stelt zich ten doel om:

 1. Bij te dragen aan een duurzaam Heveadorp, in het bijzonder op het gebied van energie en milieu.
 2. Stapsgewijs en in lijn met de wensen van het dorp het gebruik van fossiele bronnen terug te dringen, zodanig dat, elke huur- en koopwoning, comfortabel, betaalbaar en duurzaam is en blijft.
 3. Voor alle bewoners van Heveadorp aanspreekpunt te zijn, zowel voor huurders als voor woningeigenaren.
 4. Aanspreekpunt te zijn voor betrokken organisaties op het gebied van energie- en milieuzaken voor Heveadorp.
 


 1. Iedereen die in Heveadorp woont en 18 jaar of ouder is kan lid worden.
 2. Actieve jongeren in Heveadorp (<18 jaar) zijn aspirant leden.
 3. Begunstigers zijn zij die de vereniging financieel steunen.
 4. Alleen leden hebben stemrecht op de Algemene Leden Vergadering (ALV).
 


 1. De Algemene Leden Vergadering (ALV) benoemd een aantal van drie of meer bestuursleden (de eerste bestuurders worden bij de oprichting benoemd).
 2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 3. De ALV kan een bestuurder ontslaan of schorsen.
 4. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging. 
 5. De bestuursleden worden benoemd uit één of meerdere bindende voordrachten.
 
 
Statuten vereniging Heveadorp Duurzaam zijn op verzoek beschikbaar.