Duurzaam wonen

 • Energie besparen: huis isoleren, instellen cv-ketel, apparaten zuinig instellen.
 • Energie opwekken: toepassing zonnepanelen, zonneboiler, collectieve mogelijkheden.
 • Energie efficiënt gebruiken: toepassen verlichting, zuinige cv-ketel, warmtepomp, apparaten.
 


Duurzame omgeving

 • Houdt rekening met de karakteristieken van woningen in Heveadorp.
 • Zorgt voor duurzaamheid op gebied van lucht en geluid.
 • Inzetten voor het behoud de rust, stilte, groene omgeving en monumentale waarde.
 


Duurzaam huren

 • Mogelijkheden huurders vaststellen.
 • Overleg verhuurder en huurder.
 • Richten op energiebesparing door isolatie en afstellen cv-ketel e.d.
 


Maatschappelijk betrokken

 • Initieert activiteiten inzake duurzaamheid.
 • Aandacht voor 'energiearmoede' en op sociale aspecten.
 • Stimulering initiatieven op gebied van duurzaamheid.
 


Overleg met de Heveanen

 • Dialoog met bewoners over mogelijkheden en zorgen.
 • Initiëren activiteiten en uitwisseling ideeën. 
 • Inventariseren behoeften bewoners.
 


Overleg met organisaties

 • Initiatief nemen bij overleg met gemeente Renkum.
 • Actief bij Vivare en de huurdersvereniging.
 • Onderzoek en kennisverzameling bij GEA en provincie. 
 • Mogelijkheden bij Liander onderzoeken.