Minimumeisen warmte-isolatie bouwbesluit:

De norm voor de Rc waarde voor bestaande bouw en nieuwbouw is vastgelegd in het bouwbesluit. Naast de overgang van de EPC[1] naar de BENG[2] zijn per 1 januari 2021 de Rc waarden aangepast in het bouwbesluit. De Rc waarden zijn niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor de bestaande bouw verhoogd. Nieuwbouw: Voor het (ver)bouwen van woningen en andere gebouwen stelt het Bouwbesluit een aantal minimumeisen op het gebied van de warmteweerstand van constructies voor gevels, daken en vloeren. Deze warmteweerstand wordt weergegeven met de Rc-waarde zie B), bij ramen wordt de U-waarde zie C), gebruikt. De huidige minimale thermische isolatie-eisen van dichte gebouwdelen zijn als volgt:

  • Voor gevels: Rc-waarde > 4,7 m2K/W. 
  • Voor daken: Rc-waarde > 6,3 m2K/W. 
  • Voor vloeren: Rc-waarde > 3,7 m2K/W (bij vloerverwarming wordt 5,2 m2.K/W aanbevolen).
  • Voor ramen: U-waarde < 1,65 W/m²K (HR++ heeft een U-waarde van 1,1; Triple glas heeft een U-waarde 0,4 tot 0,7)

Renovatie:  Ook worden nieuwe eisen gesteld aan de isolatiewaarden bij renovatie of vervanging van vloeren, gevels, daken en kozijnen. Bij het vernieuwen of vervangen van isolatielagen geldt een warmteweerstand van:

  • Voor gevels: Rc-waarde > 1,3 m2.K/W.
  • Voor daken: Rc-waarde > 2,0 m2.K/W.
  • Voor vloeren: Rc-waarde > 2,5 m2.K/W.

Bij grootschalige renovatie, waarbij men meer dan 25% van de thermische schil vervangt, moest men volgens het Bouwbesluit qua isolatiewaarden al voldoen aan de nieuwbouweisen voor isolatie.

[1] EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en zegt iets over hoe zuinig een gebouw is. Hoe zuiniger een gebouw, hoe lager de EPC-waarde. De EPC-norm is vastgesteld aan de hand van de energetische efficiëntie van een typisch woonhuis uit 1990.

[2] BENG Vanaf 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen. Deze eisen worden BENG genoemd (bijna energieneutraal gebouw). De energieprestatie-indicatoren zijn: De energiebehoefte-indicator in kWh/m² (BENG-1). De primaire fossiele energie-indicator in kWh/m² (BENG-2). Het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3).

U-waarde: de U-waarde geeft voor ramen het warmteverlies per vierkante meter per graad aan (hoe lager hoe meer isolerend). De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficiënt, uitgedrukt in W/m²K (de oude benaming is k-waarde). De warmtedoorgangscoëfficiënt is de hoeveelheid warmte die door een constructie gaat per seconde (s) per vierkante meter (m2) per temperatuurverschil (K) tussen de omgevingen langs beide zijden van de constructie (1 Watt = 1 Joule/s). Zie: milieucentraal over glas

Bij de isolatie van vloer-, wand- of dakoppervlak wordt meestal de R-waarde gebruikt, bij de isolatie van ramen (glas en kozijn) wordt vaak de U-waarde gebruikt.

R-waarde: De R-waarde is de omgekeerde waarde van de U-waarde, correcter gesteld: de U-waarde is de waarde omgekeerd aan de som van de verschillende samenstellende R-waarden: 
U=1/R-totaal (ook geldt natuurlijk: R-totaal = 1/U voor het geval er met de U-waarde wordt gewerkt en de R-waarde gewenst is).
Zie ook: